Επιχειρήσεις
FAQ's για Επιχειρήσεις

Γενικά

Δείτε και τα 7 άρθρα

Λογαριασμός, πληρωμές και μεταφορές

Δείτε και τα 8 άρθρα

Καταργηση TLS v1 πρωτοκόλλου

Δείτε και τα 8 άρθρα

Interchange++

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3

Κόστη και χρεώσεις υπηρεσίας

Δείτε και τα 14 άρθρα

Επεξήγηση βασικών όρων και λειτουργιών

Δείτε και τα 7 άρθρα

Viva Employee Debit

Δείτε και τα 12 άρθρα

Viva Company Debit

Δείτε και τα 10 άρθρα

Περιβάλλον εμπόρου

Δείτε και τα 7 άρθρα

Άτοκες Δόσεις

Αμφισβητήσεις Συναλλαγών

PSD2

Δείτε και τα 7 άρθρα

Πληρωμές με κάρτα

Viva Wallet POS Τερματικά

Δείτε και τα 24 άρθρα

Δήλωση Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού (Ε.Τ.Λ.) - Α.Α.Δ.Ε.