Πως ενεργοποιώ το D200 τερματικό μου;

Παρακολούθηση

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τερματικό σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση να το συνδέσετε με μια πηγή πληρωμών που έχετε δημιουργήσει.

 

Για να δημιουργήσετε πηγή πληρωμών θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Από υπολογιστή: 

 • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας και επιλέγετε Φυσικές Πληρωμές και έπειτα Καταστήματα
 • Επιλέγετε στα δεξιά την ένδειξη Προσθήκη Καταστήματος και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα * και την επιλογή Δημιουργία

Η διαδικασία δημιουργίας πηγής ολοκληρώθηκε!

Από κινητό μέσω browser: 

 • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας, πατώντας τις 3 παράλληλες γραμμές δεξιά στην οθόνη
 • Επιλέγετε Φυσικές Πληρωμές, Καταστήματα και Προσθήκη καταστήματος
 • Συμπληρώνετε τη φόρμα * και επιλέγετε Δημιουργία

Η διαδικασία δημιουργίας πηγής ολοκληρώθηκε!

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Στην επιλογή Συνδεδεμένο Wallet, θα πιστώνονται τα ποσά από τις πωλήσεις σας. Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε στα πεδία Διεύθυνση Καταστήματος και Αριθμός Τηλεφώνου, θα εμφανίζονται πάνω στην απόδειξη του συνδεδεμένου τερματικού.

 

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία των πηγών, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση του τερματικού σας :

Από υπολογιστή:

 • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας και επιλέγετε Πωλήσεις, Φυσικές Πληρωμές, Τερματικά και Νέο Τερματικό *
 • Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία σας, επιλέγετε την επιθυμητή Πηγή Πληρωμών και συνεχίζετε στο επόμενο βήμα

Το τερματικό σας έχει ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας. 

Από κινητό μέσω browser: 

 • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας από τις 3 παράλληλες γραμμές δεξιά
 • Επιλέγετε Φυσικές Πληρωμές, Τερματικά και Νέο Τερματικό *
 • Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία σας, επιλέγετε την επιθυμητή Πηγή Πληρωμών και συνεχίζετε στο επόμενο βήμα

Το τερματικό σας έχει ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας. 

* Στο πεδίο POS ID εισάγετε μόνο τα ψηφία του σειριακού αριθμού του τερματικού σας. Μπορείτε να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό ο οποίος ξεκινά με SN στο πίσω μέρος του τερματικού σας. O σειριακός αριθμός αποτελείται από 8 ψηφία και είναι μοναδικός για τη συσκευή σας.

 

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή του τερματικού σας:

 • Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί πάνω δεξιά στο τερματικό για ανοίξετε τη συσκευή και επιλέξτε 1

 

 mceclip0.png 

   Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε

 

 mceclip1.png  

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το συνδέσετε σε WIFI :

 

 • Επιλέξτε στο τερματικό σας 1 την ένδειξη WIFI

mceclip5.png

 • Επιλέξτε 1 για να βρείτε το δίκτυό σας

   mceclip7.pngmceclip4.png

 •   Επιλέξτε το δίκτυο σας και εισάγετε τον κωδικό του WIFIδικτύου σας 

 

 mceclip6.png 

 

 • Αναμείνετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Viva Wallet στην οθόνη σας

 

 mceclip8.png 

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε!

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να το συνδέσετε μέσω GPRS :

 

 • Επιλέξτε στο τερματικό σας 2 την ένδειξη Mobile networkγια σύνδεση με SIM CARD 

 

 mceclip9.png  

 • Επιλέξτε την ένδειξη Viva Wallet card εάν χρησιμοποιείτε τη sim που σας έχουμε παρέχει ή την ένδειξη Άλλο αν χρησιμοποιείτε άλλη sim κάρτα (Εάν επιλέξετε Άλλο εισάγετε την APN του παρόχου σας )

 

 mceclip10.png 

 • Αναμείνετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Viva Wallet στην οθόνη σας

 mceclip11.png

Το τερματικό σας είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε !