Αναβάθμιση τερματικών Verifone Vx675

Παρακολούθηση
  • Επιλέγετε Menu
  • Επιλέγετε Επόμενη (8)
  • Επιλέγετε Ενημέρωση (3)

Το τερματικό θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση μόλις επικοινωνήσει ξανά με το σύστημα διαχείρισης τερματικών της Viva Wallet.