Αναβάθμιση τερματικών D200/ S800/ S900

Παρακολούθηση

 

Για να αναβαθμίσετε το τερματικό σας τύπου D200/ S800/ S900 χρειάζεται να είστε μπροστά του και αυτό να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο. Για τα 2 ασύρματα τερματικά (D200/ S900) προτείνουμε η σύνδεσή τους να είναι στο ασύρματο (WIFI) δίκτυο της επιχείρησης κατά την αναβάθμιση.

  • Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο (Χ) για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Μενού του τερματικού
  • Πλοηγηθείτε με τα βέλη μέχρι το μενού Σύστημα και επιλέξτε το με το πράσινο πλήκτρο (Enter)
  • Πλοηγηθείτε με τα βέλη μέχρι το μενού Ενημέρωση Συστήματος και επιλέξτε το με το πράσινο πλήκτρο (Enter)
  • Περιμένετε μέχρι το τερματικό να ολοκληρώσει την Ενημέρωση του Συστήματος