Πως δημιουργώ φυσικό κατάστημα/ πηγή πληρωμών και πώς ενεργοποιώ το τερματικό μου;

Παρακολούθηση

Δημιουργώντας διαφορετικά Καταστήματα μέσα από το Viva Wallet επαγγελματικό λογαριασμό σας, σας δίνεται η δυνατότητα να οργανώσετε και να διαχειριστείτε με τον καλύτερο τρόπο τις Πωλήσεις σας.

Για να δημιουργήσετε πηγή πληρωμών θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Από υπολογιστή: 

  • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας και επιλέγετε Φυσικές Πληρωμές και έπειτα Καταστήματα
  • Επιλέγετε στα δεξιά την ένδειξη Προσθήκη Καταστήματος και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη φόρμα * και την επιλογή Δημιουργία

Η διαδικασία δημιουργίας πηγής ολοκληρώθηκε!

Από κινητό μέσω browser: 

  • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας, πατώντας τις 3 παράλληλες γραμμές δεξιά στην οθόνη
  • Επιλέγετε Φυσικές Πληρωμές, Καταστήματα και Προσθήκη καταστήματος
  • Συμπληρώνετε τη φόρμα * και επιλέγετε Δημιουργία

Η διαδικασία δημιουργίας πηγής ολοκληρώθηκε!

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Στην επιλογή Συνδεδεμένο Wallet, θα πιστώνονται τα ποσά από τις πωλήσεις σας. Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε στα πεδία Διεύθυνση Καταστήματος και Αριθμός Τηλεφώνου, θα εμφανίζονται πάνω στην απόδειξη του συνδεδεμένου τερματικού.

 

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία των πηγών, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη σύνδεση του τερματικού σας :

Από υπολογιστή:

  • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας και επιλέγετε Πωλήσεις, Φυσικές Πληρωμές, Τερματικά και Νέο Τερματικό *
  • Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία σας, επιλέγετε την επιθυμητή Πηγή Πληρωμών και συνεχίζετε στο επόμενο βήμα

Το τερματικό σας έχει ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας. 

Από κινητό μέσω browser: 

  • Κάνετε Είσοδο στο Viva Wallet Business λογαριασμό σας από τις 3 παράλληλες γραμμές δεξιά
  • Επιλέγετε Φυσικές Πληρωμές, Τερματικά και Νέο Τερματικό *
  • Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία σας, επιλέγετε την επιθυμητή Πηγή Πληρωμών και συνεχίζετε στο επόμενο βήμα

Το τερματικό σας έχει ενεργοποιηθεί στο λογαριασμό σας. 

* Στο πεδίο POS ID εισάγετε μόνο τα ψηφία του σειριακού αριθμού του τερματικού σας. Μπορείτε να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό ο οποίος ξεκινά με SN στο πίσω μέρος του τερματικού σας. O σειριακός αριθμός αποτελείται από 8 ψηφία και είναι μοναδικός για τη συσκευή σας.