Αναβάθμιση τερματικών Verifone Vx 520

Παρακολούθηση
  • Επιλέγετε Menu (F4)
  • Πατάτε 1 φορά το βέλος προς τα πάνω
  • Επιλέγετε Ενημέρωση (F2)

Το τερματικό θα πραγματοποιήσει την ενημέρωση μόλις επικοινωνήσει ξανά με το σύστημα διαχείρισης τερματικών της Viva Wallet.