Αναβάθμιση τερματικών Android (Ethernet/A80, 4G/ A910/ A920)

Παρακολούθηση

Τα συγκεκριμένα τερματικά δεν έχουν τη δυνατότητα της χειροκίνητης αναβάθμισης. Αν βρίσκονται σε παλαιότερη έκδοση, κάνοντας επανεκκίνηση της συσκευής θα αναβαθμιστούν αυτόματα.

Βήματα Επανεκκίνησης Α80:

 • Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο πλήκτρο
 • Στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη επιλέξτε Reboot
 • Στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε ΟΚ
 • Το τερματικό προχωρά σε επανεκκίνηση/ Reboot. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

 

Βήματα Επανεκκίνησης Α910:

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τερματικού σας
 • Στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε Επανεκκίνηση
 • Στο επόμενο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέξτε ΟΚ
 • Το τερματικό προχωρά σε επανεκκίνηση/ Reboot. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

 

Βήματα Επανεκκίνησης Α920:

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Power που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τερματικού σας.
 • Στην οθόνη εμφανίζονται 4 εικονίδια επιλογών. Επιλέξτε Reboot
 • Το τερματικό ξεκινά τη διαδικασία επανεκκίνησης. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί.

 

Σε περίπτωση που χρειάζεται να ελέγξετε ποια έκδοση έχει το Android τερματικό σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 • Αγγίξτε τις 3 γραμμές στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης του τερματικού σας για να μπείτε στο Μενού
 • Κατεβείτε προς τα κάτω στην οθόνη
 • Επιλέξτε Σύστημα/ System
 • Επιλέξτε Πληροφορίες Συστήματος/ About
 • Στο πεδίο Έκδοση/ Version εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση του τερματικού σας.