Τι χρειάζομαι για να ταυτοποιήσω αρχικά τον λογαριασμό μου;

Παρακολούθηση

Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ταυτότητά σας, ένα επίσημο έγγραφο που να αναγράφει τον ΑΦΜ σας και μια καθαρή φωτογραφία του προσώπου σας, τύπου “selfie”.  

 Ως έγγραφο ταυτοποίησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (όχι χειρόγραφης) ή το εν ισχύ Διαβατήριό σας ή ακόμα και τη νέα Άδεια Οδήγησης (τύπου κάρτας).   Ως αποδεικτικό του ΑΦΜ σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τελευταίο σας εκκαθαριστικό ή αν δεν έχετε ακόμα εκκαθαριστικό, τη Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ που εκδόθηκε το τελευταίο έτος.