Ποια είναι τα δικαιώματά μου κατά την πραγματοποίηση πληρωμών στην Ευρώπη;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω το φυλλάδιο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: "Τα δικαιώματά όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη"  για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας.

Είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες - πάτησε εδώ