Που μπορώ να βρω τον κωδικό ενεργοποίησης του Viva Wallet τερματικού μου;

Παρακολούθηση

Οι παρακάτω εικόνες θα σας βοηθήσουν να βρείτε τον κωδικό ενεργοποίησης που χρειάζεται για να συνεχίσετε με την αποδοχή πληρωμών με την Viva Wallet.  Σε κάθε περίπτωση είναι ο ίδιος με τον σειριακό αριθμό και μπορείτε να τον βρείτε στην βάση της συσκευής.

 

Mini Card Reader

Στο Mini Card Reader ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

mini-card-reader-removebg-preview.jpg

Pocket Card Terminal

Στο Pocket Card Terminal  ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

pocket-card-terminal-removebg-preview.jpg

Android Card Terminal 4G

Στο Android Card Terminal 4G  ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

 android-card-terminal-4g-removebg-preview.jpg

 

Q30

Στο Q30 ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

q30.png

  
 

S800

Στο S800  ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

s800.png

  

S900

Στο S900  ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

 s900.png

  

A80

Στο A80 ο κωδικός ενεργοποίησης/ σειριακός αριθμός βρίσκεται κάτω από το bar code:

a80.png