Πότε πρόκειται να εφαρμοστούν οι έλεγχοι PSD2 SCA;

Παρακολούθηση

Όλοι οι σχετικοί έλεγχοι θα τεθούν σε εφαρμογή στα μέσα Σεπτεμβρίου 2019, εκτός από τους ελέγχους που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίοι θα εφαρμοστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό θα δοθούν μόλις είναι διαθέσιμες.