Πώς η οδηγία PSD2 θα επηρεάσει τις online πληρωμές μου;

Παρακολούθηση

Πριν την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, θα σου ζητηθεί, αφού εισάγεις τα στοιχεία της κάρτας σου, να συμπληρώσεις τον κωδικό που θα λάβεις με SMS (One Time Password – OTP) από τη Viva Wallet. Σε κάποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές, ενδέχεται να μην εφαρμοστεί ισχυρή ταυτοποίηση από 14 Σεπτεμβρίου 2019, για λόγους που οφείλονται στη σταδιακή προσαρμογή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στις απαιτήσεις ισχυρής ταυτοποίησης.