Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών- Payment Service Directive 2 (PSD2) ;

Παρακολούθηση

Για τους καταναλωτές και τους κατόχους καρτών, η PSD2  παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο στις οικονομικές τους πληροφορίες. Μια από αυτές είναι οτι πλέον θα συμπεριλαμβάνει το Πιστοποιητικό Εξασφάλισης Πελατών (Strong Customer Authentication - SCA) για πρόσθετη ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση πληρωμών.

 H οδηγία PSD2 θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Αν και αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποια τριβή, αυτό θα συμβεί μόνο με ένα δέκατο των πληρωμών. Αυτοί οι νέοι κανονισμοί φέρνουν μαζί τους το 3DS 2.0, επιτρέποντας στους χρήστες να αναγνωρίζονται με:

  • Έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
  • Βιομετρικά
  • Out of Band (Ανακατεύθυνση σε εφαρμογή τραπεζικού λογαριασμού)
  • Και κωδικοί μιας χρήσης.

Mastercard Identity ή εν συντομία ID Check είναι ένα πρότυπο που επιτρέπει την επιβεβαίωση ταυτότητας που πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών PSD2.  Βασικά είναι η βελτιωμένη έκδοση του προηγούμενου γνωστού κώδικα ασφαλείας.

ID Check είναι μια ταυτότητα που βασίζεται σε ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης που παρέχει αυξημένη ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης χρήσης κάρτας κατά την πληρωμή μέσω του διαδικτύου.  Κατά τη διάρκεια αγοράς, χρησιμοποιώντας το Mastercard ID Check, οι χρήστες επιβεβαιώνουν ότι έχουν δικαίωμα πληρωμής με τη συγκεκριμένη κάρτα.