Έχω συνδέσει το ηλεκτρονικό μου κατάστημα με το API της Viva Wallet, πρέπει να κάνω κάτι;

Παρακολούθηση

Όχι δεν θα χρειαστεί. Η Viva Wallet θα υλοποιήσει όλα όσα χρειάζονται για να συνεχίσεις απρόσκοπτα να δέχεσαι πληρωμές από τους πλεάτες σου.   Ο αυστηρός έλεγχος ταυτότητας πελατών (Strong Customer Authentication-SCA) παρέχει ισχυρότερη ασφάλεια τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους κατόχους καρτών.  Με το SCA επαληθεύεται με μεγαλύτερη ασφάλεια η ταυτότητα του κατόχου της κάρτας, μειώνοντας έτσι σημαντικά την έκθεση σε απάτη.  Οι κάτοχοι καρτών, με κάρτες εγγεγραμμένες στο 3DS, μπορούν να είναι βέβαιοι ότι δεν θα επιτρέπεται καμία συναλλαγή χωρίς τη συγκατάθεσή τους.