Τι είναι η Δεύτερη Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών- Payment Service Directive 2 (PSD2) ;

Παρακολούθηση

H 2η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Υπηρεσίες  Πληρωμών (Payment Services Directive 2 - PSD2) απαιτεί ενισχυμένα μέτρα  ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών (online πληρωμές και αγορές) με στόχο την προστασία των πελατών από πιθανά κρούσματα απάτης, μεταξύ αυτών και τη χρήση τεχνολογίας που θα διασφαλίζει την ισχυρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη  (Strong Customer Authentication – SCA).

 Συγκεκριμένα, για την ταυτοποίηση  θα απαιτούνται πλέον από τον πελάτη δύο τουλάχιστον από  τα τρία παρακάτω στοιχεία: 

  1. Κάτι που μόνο ο πελάτης κατέχει   (πχ Κινητό τηλέφωνο, hardware token ή OTP/One Time Password)
  2. Κάτι που μόνο ο πελάτης γνωρίζει (πχ  PIN, μυστική φράση, κωδικός πρόσβασης κ.λπ.)
  3. Κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του πελάτη (πχ βιομετρικά χαρακτηριστικά όπως δαχτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου κ.λπ.)