Έχω Viva Wallet τερματικό POS, θα χρειαστεί να κάνω κάτι λόγω της νέας οδηγίας PSD 2;

Παρακολούθηση

Όχι, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αυτόματα στο τερματικό σου.

Θα πρέπει να γνωρίζεις ότι ο κάτοχος μίας κάρτας, ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσει τον κωδικό PIN του για συναλλαγές κάτω από το όριο CVM – Card Verification Method, ανάλογα με τη μέθοδο Strong Customer Authentication - SCA που έχει επιλέξει η εκδότρια τράπεζά του (όριο CVM είναι το ποσό πάνω από το οποίο το τερματικό ήδη ζητάει PIN, δηλαδή για την Ελλάδα τα 25€).