Πως θα συνδεθεί η κάρτα SIM στο τερματικό;

Α. Απομακρύνετε τη κάρτα με προσοχή από τη βάση

 A.png

 

Β. Απομακρύνετε την μπαταρία προκειμένου να τοποθετήσετε τη κάρτα στη θύρα αριστερά

 B.png

Γ. Ανοίξτε τη θύρα σπρώχνοντας το πορτάκι προς τα κάτω

 C.png

Δ. Τοποθετήστε τη κάρτα στο πορτάκι, με την εγκοπή της κάρτας να βρίσκεται κάτω αριστερά ώστε κλείνοντας το, το chip της κάρτας να ακουμπάει στο τερματικό. Προσοχή: Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το καπάκι έχει ασφαλίσει

 

 D1.png

 

Ε. Τοποθετήστε τη μπαταρία στη θέση της

ΣΤ. Ανοίξτε το τερματικό

Ζ. Από το πεδίο Μενούà Δίκτυο à Επιλογή σύνδεσης -> GPRS. Στη συνέχεια επιλέγετε εκ νέου GPRS -> Viva Wallet SIM card. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η επιλογή αυτή, θα πρέπει να επιλέξετε Manual ->APN -> και να αναγράψετε «vivapos» και την ίδια διαδικασία να ακολουθήσετε και στο πεδίο Όνομα (Όνομα-> «vivapos»). Θ. Η ένδειξη «GPRS» πρέπει να εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης

Θ. Η ένδειξη «GPRS» πρέπει να εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης