Μπορώ να ανοίξω Viva Wallet λογαριασμό στην χώρα μου;

Παρακολούθηση

Προσφέρουμε Viva Wallet λογαριασμό για ιδιώτες μόνο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι Viva Wallet λογαριασμοί είναι IBAN λογαριασμοί που μπορούν να λαμβάνουν και να στέλνουν χρηματικά ποσά μέσω της μεταφοράς πιστώσεων SEPA. Για να πραγματοποιηθεί μια μεταφορά, θα πρέπει να είναι σε ευρώ και εντός SEPA*. Για να λάβετε χρήματα στον Viva Wallet IBAN λογαριασμό σας, θα πρέπει απλώς να συμπληρώσετε τον IBAN σας και το όνομά σας όπως αναγράφεται στην ταυτότητά σας ή το όνομα της εταιρείας εάν πρόκειται για νομική οντότητα και χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Για να να στείλετε χρήματα, πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του δικαιούχου όπως αναγράφεται στην ταυτότητά του και τον IBAN λογαριασμό του χωρίς κενά.

 

 * Οι IBAN λογαριασμοί στην Ελλάδα υποστηρίζουν εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων SEPA από όλες τις ελληνικές τράπεζες (μέλη ΔΙΑΣ) και ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες της ζώνης SEPA (μέλη της Equens.xlsx). Εντός Νοεμβρίου θα υποστηρίζονται εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων (SEPA credit transfer) από όλες τις τράπεζες εντός SEPA.