Πώς μπορώ να στείλω χρήματα από τον Viva Wallet λογαριασμό μου;

Παρακολούθηση

Ελλάδα

Τραπεζικός λογαριασμός: Για να στείλετε χρήματα θα πρέπει να αναφέρετε το όνομα του δικαιούχου όπως είναι γραμμένο στο δελτίο ταυτότητάς του ή το όνομα της εταιρείας εφόσον είναι νομικό πρόσωπο. Ο ΙΒΑΝ λογαριασμός θα πρέπει να γραφτεί χωρίς κενά. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταφορές πιστώσεων επιτρέπονται μόνο εντός Ελλάδας.

Wallet to Wallet (προσωπικό και εταιρικό): Μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα από τον Viva Wallet λογαριασμό σας σε οποιονδήποτε Viva Wallet λογαριασμό, παρέχοντάς το ΑΦΜ ή το Wallet ID σας. Επίσης, μπορείτενα μεταφέρετε χρήματα μεταξύ των δικό σας Viva Wallet λογαριασμών.

Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Κύπρος

Τραπεζικός λογαριασμός: Για να στείλετε χρήματα θα πρέπει να αναφέρετε το όνομα του δικαιούχου όπως είναι γραμμένο στο δελτίο ταυτότητάς του ή το όνομα της εταιρείας εφόσον είναι νομικό πρόσωπο. Ο ΙΒΑΝ λογαριασμός θα πρέπει να γραφεί χωρίς κενά. 

Σημέιωση: Υποστηρίζονται μόνο εσωτερικές μεταφορές του ίδιου νομίσματος.