Μπορώ να ανοίξω Viva Wallet λογαριασμό στην χώρα μου;

Παρακολούθηση

Προσφέρουμε Viva Wallet λογαριασμό σε: Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κύπρο και Ελλάδα:

Στην Ελλάδα και το Βέλγιο, οι Viva Wallet λογαριασμοί είναι IBAN λογαριασμοί που μπορούν να λαμβάνουν και να στέλνουν χρηματικά ποσά μέσω της μεταφοράς πιστώσεων SEPA. Για να πραγματοποιηθεί μια μεταφορά, θα πρέπει να είναι σε ευρώ και εντός SEPA*. Για να λάβετε χρήματα στον Viva Wallet IBAN λογαριασμό σας, θα πρέπει απλώς να συμπληρώσετε τον IBAN σας και το όνομά σας όπως γράφεται στην ταυτότητά σας ή το όνομα της εταιρείας εάν πρόκειται για νομική οντότητα και χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Για να να στείλετε χρήματα, πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του δικαιούχου όπως αναγράφεται στην ταυτότητά του και τον IBAN λογαριασμό του χωρίς κενά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Viva Wallet λογαριασμοί απεικονίζονται με τη μορφή λογαριασμού και sort code (04-00-24) που μπορούν να λαμβάνουν και να αποστέλλουν άμεσα χρήματα (έως και 2 ώρες κατά τις εργάσιμες ώρες) μέσω faster payments στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να λάβετε χρήματα στον Viva Wallet IBAN λογαριασμό σας, θα πρέπει απλώς να συμπληρώσετε τον λογαριασμό σας, το sort code και το όνομά σας όπως γράφεται στην ταυτότητά σας ή το όνομα της εταιρείας εάν πρόκειται για νομική οντότητα και χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Για να να στείλετε χρήματα, πρέπει να συμπληρώσετε το όνομα του δικαιούχου όπως αναγράφεται στην ταυτότητά του ή το όνομα της εταιρείας εάν πρόκειται για νομική οντότητα και χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας και τον IBAN λογαριασμό του.

Στην Κύπρο, οι Viva Wallet λογαριασμοί απεικονίζονται με τη μορφή Viva Wallet λογαριασμού και σύντομα θα υποστηρίζει και IBAN.

* Οι IBAN λογαριασμοί στην Ελλάδα υποστηρίζουν εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων SEPA από όλες τις Ευρωπαϊκές τράπεζες (από της Ελληνικές τράπεζες μέλη ΔΙΑΣ και τις Ευρωπαϊκές τράπεζες μέλη της Equens.xlsx από τον Ιούλιο του 2018 και όλες τις τράπεζες εντός SEPA από τις 7 Νοεμβρίου 2018)