Λογαριασμός Viva Wallet/ Web POS / FreePOS

Παρακολούθηση

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 για Viva Wallet /Web Pos 

Παρακάτω βρίσκετε όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3.  

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1027_2018,  τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται στα πεδία 040-041 είναι: 

  • Επωνυμία Παρόχων Υπηρεσιών πληρωμών: Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε 

 

  • Αριθμός Λογαριασμού Πληρωμών:  Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον αριθμό ΙΒΑΝ, τον οποίο βρίσκετε αφού συνδεθείτε στον επαγγελματικό Viva Wallet λογαριασμό σας, δεξιά στην οθόνη 

 

  • Σειριακός αριθμός συνδεδεμένου τερματικού POS: Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τον αριθμό ΙΒΑΝ, τον οποίο βρίσκετε αφού συνδεθείτε στον επαγγελματικό Viva Wallet λογαριασμό σας, δεξιά στην οθόνη. 

 

  • Αριθμός - Ημ/νια Σύμβασης – Απόκτησης: Στο πεδίο αυτό θα χρειαστεί να  συμπληρωθεί η “Hμερομηνία εγγραφής” σας στη Viva Wallet. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα επιλέγοντας το βέλος δεξιά από τον κύκλο με τα αρχικά του ονοματεπωνύμου σας και στη συνέχεια “Ρυθμίσεις”  και “Προφίλ”. 

 

  • Επωνυμία – ΑΦΜ εκκαθαριστών (acquirers) : Στο πεδίο αυτό θα χρειαστεί να συμπληρωθεί Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε – 997671771 
Τα παραπάνω βήματα ακολουθούνται και από τους κατόχους FreePOS για το έτος 2019.