Τερματικά

Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο του Ν.4446/2016 η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ στοιχεία, με σκοπό την προσυμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων. 
Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο ή επιθυμείτε την διόρθωσή του, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1027_2018,  τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται στα πεδία 040-041 στο νέο Ε3 είναι:

  • Επωνυμία Παρόχων Υπηρεσιών πληρωμών: Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.
  • Αριθμός Λογαριασμού Πληρωμών: Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το πρόθεμα 701 ακολουθούμενο από το wallet ID το οποίο βρίσκετε αφού συνδεθείτε στο επαγγελματικό Viva Wallet σας, επιλέγετε την ενότητα "Λογαριασμοί" και τον συγκεκριμένο λογαριασμό που σας ενδιαφέρει. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό ΙΒΑΝ που βρίσκεται στην αρχική οθόνη στα δεξιά.
  • Σειριακός αριθμός συνδεδεμένου τερματικού POS: Σε αυτό το πεδίο θα συμπληρωθεί το Terminal ID (TID). Η πληροφορία βρίσκεται εντός του επαγγελματικού σας λογαριασμού, κάνετε κλικ στην επιλογή «Πωλήσεις» στο αριστερό μενού και στη συνέχεια επιλέγετε «Φυσικές πληρωμές» / «Τερματικά».
  • Αριθμός - Ημ/νια Σύμβασης – Απόκτησης Στο πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί η ημερομηνία ενεργοποίησης του τερματικού την οποία θα βρείτε στην επιλογή «Πωλήσεις» στο αριστερό μενού και στη συνέχεια επιλέγοντας «Φυσικές πληρωμές» / «Τερματικά».
  • Επωνυμία – ΑΦΜ εκκαθαριστών (acquirers ): Στο πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί η εξής πληροφορία «Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε – 997671771»
    Σημείωση: Στην περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα τερματικά θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ένα τερματικό ξεχωριστά.