Τερματικά

Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο του Ν.4446/2016 η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ στοιχεία , με σκοπό την προσυμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων .
Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο ή επιθυμείτε την διόρθωσή του, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1027_2018,  τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται στα πεδία 040-041 στο νέο Ε3 είναι:Επωνυμία Παρόχων Υπηρεσιών πληρωμών: Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.
Αριθμός Λογαριασμού Πληρωμών:
Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία του Viva Account ID στην επιλογή «Αρχική» στο αριστερό κάθετο μενού. Κατά τη συμπλήρωση ΔΕΝ θα πρέπει να γίνει χρήση του προθέματος 701 που υπάρχει μέσα στη παρένθεση, παρά μόνο τα 12 ψηφία που ακολουθούν.Σειριακός αριθμός συνδεδεμένου τερματικού POS:
Σε αυτό το πεδίο θα συμπληρωθεί το Terminal ID (TID) και μόνο αυτό, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Αυτή η πληροφορία βρίσκεται εντός του επαγγελματικού σας λογαριασμού, κάνοντας κλικ στην επιλογή «Οι πωλήσεις μου» στο αριστερό μενού και στη συνέχεια επιλέγοντας «Τερματικά POS».Αριθμός - Ημ/νια Σύμβασης – Απόκτησης
Στο πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί η ημερομηνία ενεργοποιήσης του τερματικού την οποία θα βρείτε στην επιλογή «Οι πωλήσεις μου» και στην συνέχεια επιλέγοντας «Τερματικά POS».Επωνυμία – ΑΦΜ εκκαθαριστών (acquirers)
Στο πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί η εξής πληροφορία:
Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε - 997671771
Σημείωση: Στην περίπτωση που έχετε περισσότερα από ένα τερματικά θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ένα τερματικό ξεχωριστά.