Μπορώ να παραγγείλω παραπάνω από ένα τερματικό Viva Wallet POS;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να παραγγείλετε όσα Viva Wallet POS τερματικά επιθυμείτε έτσι ώστε να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.