Οι συναλλαγές με τα Viva Wallet POS/mPOS τερματικά είναι ασφαλείς?

Κάθε τερματικό που σας παρέχει η Viva Payments, έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους διεθνείς οργανισμούς ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στους εμπόρους και τους κατόχους των καρτών.