Προσθέτοντας χρήματα στον Viva Wallet λογαριασμό σας

Παρακολούθηση

Μπορείτε να προσθέσετε χρήματα στο Viva Wallet λογαριασμό σας: 
- Μέσω e-banking
- Με μετρητά σε φυσικό σημείο
- Με Viva e-money κωδικό
- Επίσης ο Viva Wallet λογαριασμό σας φορτίζει με ποσά που συγκεντρώνονται από τις πωλήσεις σας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης πωλήσεων που πραγματοποιείται κάθε εργάσιμη, το συνολικό εκκαθαρισμένο χρηματικό ποσό προστίθεται στο Viva Wallet λογαριασμό σας, αυτόματα.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εκκαθαρίσεις επιλέγοντας Αναφορές και έπειτα Report Εκκαθάρισης.