Τι είναι οι Πηγές Πληρωμών; Θα χρειαστεί να δημιουργήσω ξεχωριστές Πηγές Πληρωμών για τις πωλήσεις μου;

Παρακολούθηση

Οι Πηγές Πληρωμών σας δίνουν τη δυνατότητα να οργανώσετε και να διαχειριστείτε με τον καλύτερο τρόπο τις πωλήσεις σας. Ουσιαστικά, οι Πηγές Πληρωμών ορίζουν τον τρόπο που δεχθήκατε μια πληρωμή.
Το σύστημα με την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας δημιουργεί μια «Πηγή» με το όνομα ‘Default’ και ορίζει έναν μοναδικό κωδικό σε αυτή. Η συγκεκριμένη πηγή πληρωμών θα χρησιμοποιείται για όλες τις πληρωμές που δέχεστε, εκτός αν ορίσετε και επιλέξετε κάποια διαφορετική.

Υπάρχουν 2 βασικοί τύποι Πηγών Πληρωμών:

  • Καταστήματα
  • Websites / Apps 

Ο πρώτος τύπος εξυπηρετεί τις πληρωμές που προέρχονται από διαφορετικά φυσικά σημεία παρουσίας (στην περίπτωση όπου η εταιρεία σας έχει πολλαπλά σημεία φυσικής παρουσίας).
Ο δεύτερος εξυπηρετεί τις πληρωμές που προέρχονται από διαφορετικές ιστοσελίδες (στην περίπτωση όπου η εταιρία σας διαθέτει πολλαπλές ιστοσελίδες), ή θέλετε να διαχωρίσετε τις πωλήσεις σας ανά κατηγορία προϊόντος ή πελάτη.
Με έναν μόνο λογαριασμό μπορείτε να δέχεστε πληρωμές από όλα τα διαφορετικά domain σας. Θα χρειαστεί μόνο να δημιουργήσετε πολλαπλές πηγές πληρωμών, και  να ορίσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στη κάθε πηγή. Μπορείτε ακόμα να ορίσετε και διαφορετικά λογότυπα για την κάθε σελίδα πληρωμής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Πηγές Πληρωμών για να διαχωρίσετε τις πωλήσεις σας ανά κατηγορία ή ακόμα να τις οργανώσετε βάση του τρόπου με τον οποίο αυτές προήλθαν (π.χ. τηλεφωνικές πωλήσεις, πωλήσεις μέσω internet ή από το φυσικό κατάστημα)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ασφάλειά σας και λόγω νομικών και ρυθμιστικών περιορισμών, κάθε νέα Πηγή Πληρωμών με τύπο ιστοσελίδα/εφαρμογή θα χρειαστεί περίπου 1 ημέρα για να ενεργοποιηθεί, όπως επίσης και όποια αλλαγή σε κάποιο από τα domain σας που είναι συνδεδεμένο με μία Πηγή Πληρωμής. Παρακαλούμε υπολογίστε αυτό το χρόνο πριν αρχίσετε να δέχεστε πληρωμές.