Πώς μεταφέρω το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού μου;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να μεταφέρετε το υπόλοιπο διαθέσιμο του Viva Wallet λογαριασμού σας με τους παρακάτω τρόπους:

  • Μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό
  • Μεταφορά σε τρίτο (σε άλλο Viva Wallet χρήστη)
  • Μεταφορά σε επιχείρηση (για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Viva Wallet) 
  • Μεταφορά σε άλλο Viva Wallet λογαριασμό (σε έναν από τους επαγγελματικούς Viva Wallet λογαριασμού σας ή στο προσωπικό σας Viva Wallet λογαριασμό)
  • Πληρωμή λογαριασμών
  • Εξόφληση υπηρεσιών viva.gr