Τι συμβαίνει σε περίπτωση που εισάγω πολλές φορές λάθος το PIN;

Παρακολούθηση

Για λόγους ασφαλείας η κάρτα σας θα κλειδωθεί σε περίπτωση που εισάγετε 3 φορές λάθος το PIN σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα σας σε οποιοδήποτε ATM εισάγοντας το σωστό PIN.