Πώς μπορώ να δω το PIN;

Παρακολούθηση

Το PIN της Viva Employee Debit μπορεί να το δει μόνο ο υπάλληλος μέσα από τον επαγγελματικό Viva λογαριασμό στον οποίο έχει πρόσβαση.