Μπορώ να έχω παραπάνω από μία Viva Company Debit;

Παρακολούθηση

Μόνο μία Company Card μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ένα επαγγελματικό λογαριασμό και απεριόριστες Viva Employee Debit κάρτες.