Πόσοι τύποι Viva Debit Card υπάρχουν για επαγγελματίες και επιχειρήσεις;

Παρακολούθηση

Η καινούρια Viva Debit Card αποτελεί τη νέα χρεωστική κάρτα της Viva Wallet που ήρθε για να αντικαταστήσει όλες τις προπληρωμένες.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι: η Company Debit η οποία είναι η βασική κάρτα της επιχείρησής σας και η Employee Debit η οποία απευθύνεται στους υπαλλήλους της εταιρείας σας.