Τύποι Συναλλαγών

Παρακολούθηση

Χρέωση κάρτας: Αναφέρεται σε χρεώσεις που γίνονται σε πιστωτικές, χρεωστικές κάρτες ή και προπληρωμένες κάρτες.
Αντιλογισμός: Επιστροφή χρημάτων στην κάρτα πελάτη (περιπτώσεις υπερχρέωσης, επιστροφών κτλ). Μπορεί να είναι πλήρης (το επιστρεφόμενο ποσό ισούται με την αρχική χρέωση) ή μερική επιστροφή (το ποσό είναι μικρότερο από αυτό που αρχικά χρεώθηκε).
Χρέωση κάρτας με δόσεις: Αναφέρεται σε πληρωμές πιστωτικών καρτών με μηνιαίες άτοκες δόσεις
Αντιλογισμός δόσεων: επιστροφή χρημάτων στην κάρτα πελάτη, όπου η αρχική συναλλαγή έγινε με άτοκες δόσει
Προέγκριση: Προέγκριση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής με μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, δεσμεύοντας το αντίστοιχο ποσό ως μη διαθέσιμο είτε μέχρι την ολοκλήρωση της χρέωσης είτε μέχρι την αποδέσμευση του ποσού. Στις περιπτώσεις χρεωστικών καρτών, η αποδέσμευση ολοκληρώνεται μεταξύ 1 – 5 ημερών αναλόγως της πολιτικής της εκάστοτε τράπεζας, καθιστώντας το αντίστοιχο ποσό ξανά διαθέσιμο. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών το αντίστοιχο διάστημα μπορεί να φτάσει τις 30 ημέρες.
Χρέωση από δέσμευση: Χρέωση ενός ποσού το οποίο έχει ήδη προεγκριθεί από μια αντίστοιχη κίνηση. Το ποσό το οποίο χρεώνεται μπορεί να είναι ίσο ή μικρότερο από το ποσό που είχε ήδη δεσμευτεί με την προέγκριση.
Αντιλογισμός από αμφισβήτηση: Επιστροφή χρημάτων στην κάρτα πελάτη για μια συναλλαγή η οποία αμφισβητήθηκε και η αμφισβήτηση κρίθηκε βάσιμη
Πληρωμή μέσω e-banking: Πληρωμή που ολοκληρώθηκε με χρήση της υπηρεσίας "Πληρωμή μέσω e-banking”
Συναλλαγή ΔΙΑΣ: Πληρωμή που λήφθηκε μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
Κάρτα αποδείξεων: Οι συναλλαγές με κάρτα αποδείξεων στέλνουν πληροφορίες πληρωμής στις κρατικές οικονομικές υπηρεσίες.
Ακύρωση πληρωμής: Ακύρωση μιας επιτυχημένης πληρωμής. Οι ακυρώσεις επιτρέπονται μόνο σε μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας.