Πώς λειτουργούν οι άτοκες δόσεις;

Παρακολούθηση

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μία χρέωση κάρτας, μπορείτε να δώσετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα άτοκων δόσεων. Εσείς ορίζετε το μέγιστο αριθμό των δόσεων που προσφέρετε στους πελάτες σας.

Ο πελάτης σας μπορεί είτε να πληρώσει το συνολικό ποσό, ή να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων που επιθυμεί (μέχρι το ανώτατο όριο που έχει οριστεί από εσάς).

Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση (μείον την προμήθεια της Viva Payments) μεταφέρεται στον Viva Wallet λογαριασμό σας κάθε μήνα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται στον λογαριασμό σας εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Στην περίπτωση των άτοκων δόσεων, το συνολικό ποσό δεσμεύεται από την αρχή στην κάρτα του πελάτη, με αποτέλεσμα να μη του επιτρέπει να προβεί σε επόμενες αγορές σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο. Κάθε μήνα χρεώνεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε μία δόση μέχρι την αποπληρωμή του συνόλου.