Τι πρέπει να κάνω για να αποφύγω τις αμφισβητήσεις συναλλαγών;

Παρακολούθηση

Υπάρχουν κάποιες απλές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να αποτρέψετε τους πελάτες σας από το να αμφισβητούν συναλλαγές:

  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το πεδίο της φιλικής περιγραφής σε κάθε χρέωση. Αυτό εμφανίζεται πάντα στα αποδεικτικά που λαμβάνουν οι πελάτες για κάθε χρέωση
  • Κρατήστε ενήμερους τους πελάτες σας για την πολιτική επιστροφών της εταιρίας σας και αναρτήστε σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα σας
  • Ενημερώνετε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, για τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας
  • Έχετε πάντα διαθέσιμο ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο οποίο οι πελάτες θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν ώστε να τους παρέχετε τις απαραίτητες διευκρινήσεις

Φροντίζετε πάντα να τηρείτε όσο το δυνατόν πληρέστερο αρχείο με τεκμηριωμένο υλικό για τις εκτελεσθείσες συναλλαγές, με τρόπο που να αποδεικνύεται η ορθότητα της συναλλαγής και η συναίνεση του Κατόχου της κάρτας στην χρέωση, ούτως ώστε να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που τεθεί θέμα αμφισβήτησης από τους πελάτες σας.