Πώς παρακολουθώ την εξέλιξη μιας αμφισβητούμενης συναλλαγής;

Παρακολούθηση

Μια αμφισβητούμενη συναλλαγή δύναται να βρίσκεται σε διαφορετικές φάσεις, αναλόγως των ενεργειών που εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί.
H κατάσταση αυτής, φαίνεται στο χαρακτηρισμό που της έχει δοθεί:


Σε αμφισβήτηση: Μία συναλλαγή η οποία έχει αμφισβητηθεί, εμφανίζεται πάντα με την ένδειξη «Σε αμφισβήτηση». Εσείς θα λάβετε ειδοποίηση με email, με οδηγίες για τα έγγραφα, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά


Σε εξέλιξη: Μια αμφισβήτηση συναλλαγής για την οποία έχετε υποβάλλει δικαιολογητικά και/ ή εξετάζεται από την Viva Payments εμφανίζει την ένδειξη «Σε εξέλιξη». Εάν κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε επιπλέον έγγραφα


Αναμονή απάντησης: Όταν η υποβολή των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί, η Viva Payments τα υποβάλλει στην τράπεζα του πελάτη/καρτούχου, προκειμένου να αποφανθεί για το τελικό αποτέλεσμα της αμφισβήτησης. Το διάστημα το οποίο απαιτείται, είναι έως και 6 μήνες


Κερδισμένη: Μία αμφισβήτηση συναλλαγής για την οποία η τράπεζα δέχθηκε τη σχετική τεκμηρίωση που υποβάλατε, επισημαίνεται ως «Κερδισμένη». Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που είχε αρχικά αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στον πελάτη, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση


Χαμένη: Μία αμφισβήτηση συναλλαγής η οποία έγινε δεκτή από την τράπεζα επισημαίνεται ως «Χαμένη». Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με διαχειριστικά έξοδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο