Ποιά είναι η διαδικασία αμφισβήτησης συναλλαγών;

Παρακολούθηση

Στην περίπτωση που κάποιος πελάτης αμφισβητήσει μια συναλλαγή, η επιχείρηση ενημερώνεται μέσω email και μέσω του διαχειριστικού, για τις απαιτούμενες ενέργειες (υποβολή δικαιολογητικών κτλ.)

Το ποσό της συναλλαγής που αμφισβητήθηκε, δεσμευεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Viva Wallet λογαριασμού μέχρι τη τελική έκβαση της αμφισβήτησης .

Σε περίπτωση που η αμφισβήτηση συναλλαγής κριθεί υπέρ της επιχείρησης, το παρακρατηθέν ποσό, επιστρέφεται εξ ολοκλήρου

Στην περίπτωση κατά την οποία η αμφισβήτηση συναλλαγής κριθεί υπέρ του πελάτη, επιβαρύνεται η επιχείρηση με επιπλέον χρέωση 20€