Τι είναι η αμφισβήτηση συναλλαγής;

Παρακολούθηση

Αμφισβήτηση συναλλαγής προκύπτει όταν ο καρτούχος (οποιασδήποτε τράπεζας), επικοινωνήσει με την τράπεζά του και ζητήσει να του επιστραφεί από τον έμπορο το ποσό μίας συναλλαγής, επειδή ο ίδιος δεν την αναγνωρίζει. 

O πελάτης έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει κάποια συναλλαγή σε διάστημα 14 μηνών από την πραγματοποίησή της.