Γιατί είναι σημαντική η υπηρεσία 3D Secure;

Παρακολούθηση

Προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στις online συναλλαγές σας και σας προστατεύει από το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της κάρτας σας.