Πως δουλεύει η υπηρεσία 3D secure;

Παρακολούθηση

Ο έλεγχος ταυτότητας 3D-Secure είναι μια αλληλεπίδραση μεταξύ της τράπεζας που έχει εκδόσει την κάρτα σας και εσάς. Στην ουσία, η τράπεζα σας ζητά να φτιάξετε έναν ειδικό κωδικό ασφαλείας (ένα νέο, διαφορετικό και πιο σύνθετο "PIN" κατά κάποιον τρόπο), τον οποίον γνωρίζετε μόνον εσείς και τον οποίο θα πρέπει να εισαγάγετε σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή για να επαληθεύσετε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και αν κάποιος μάθει τα στοιχεία της κάρτας σας, δεν θα μπορεί να προβεί σε ηλεκτρονικές αγορές αφού δεν θα γνωρίζει αυτόν τον κωδικό. Αν ο κωδικός ασφαλείας είναι σωστός, η συναλλαγή σας θα ολοκληρωθεί. Εάν ο κωδικός ασφαλείας είναι λανθασμένος και ο έλεγχος ταυτότητας 3D-Secure αποτύχει, η συναλλαγή δεν θα ολοκληρωθεί, ακόμα και αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της κάρτας είναι εντάξει. Σημειώστε πως αν συμβούν αρκετές διαδοχικές αποτυχίες, είναι πιθανόν να κλειδώσει η διαδικασία 3D-Secure και να πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.