Γιατί δεν έχει λάβει ακόμα τα χρήματα ο παραλήπτης;

Παρακολούθηση

Η μεταφορά χρηματικών ποσών σε κάρτα διαρκεί έως δύο εργάσιμες ημέρες ενώ σε τραπεζικό λογαριασμό 1 με 2ημέρες. Εάν το χρονικό όριο δεν έχει ξεπεραστεί είναι απόλυτα λογικό ότι δεν εμφανίζονται τα χρήματα στον παραλήπτη.