Η μεταφορά χρημάτων που έκανα εμφανίζεται ως εκκρεμής. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Παρακολούθηση

Η μεταφορά χρηματικών ποσών σε κάρτα διαρκεί έως δύο εργάσιμες ημέρες ενώ σε τραπεζικό λογαριασμό 1 με 2ημέρες. Εάν το χρονικό όριο δεν έχει ξεπεραστεί είναι απόλυτα λογικό να εμφανίζεται ως εκκρεμής.