Ενεργοποίηση συσκευής D200 Wifi

Παρακολούθηση

Μετά την εκκίνηση του τερματικού,συναντάμε την πρώτη εικόνα που αναγράφει "Press 1 to start" ή στα ελληνικά "Πατήστε 1 για εκκίνηση"
Πατώντας το "1" μας παραπέμπει στην επιλογή γλώσσας
Επιλέγουμε την γλώσσα που θα έχει το menu του τερματικού και στο επόμενο βήμα επιλέγουμε την χώρα.
Σημείωση :Αν σε αυτη την οθόνη καθυστερήσετε να επιλέξετε χώρα το τερματικό θα προχωρήσει μόνο του στο επόμενο βήμα.
Μετά την επιλογή το τερματικό θα αρχίσει να κάνει αυτόματα έλεγχο αναβάθμισης -> Σύνδεση σε wifi -> εμφανίζει το μήνυμα "ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" -> ΟΚ
Πατώντας το "ΟΚ" το τερματικό θα κάνει "ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"
Προχωράει σε "KEY INJECTION"
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης , θα πρέπει να αναμείνετε χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο.
Στην συνέχεια το τερματικό προχωράει σε ενημέρωση παραμέτρων.
Το τελευταίο μήνυμα που εμφανίζει είναι «Επιτυχής» , άρα το τερματικό έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την αναβάθμιση.
Η διαδικασία ολοκληρώνετε αυτόματα και στο τερματικό θα εμφανιστεί η αρχική εικόνα «Viva Wallet”.