Λογαριασμός Viva Wallet/ Web POS / FreePOS

Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο του Ν.4446/2016 η Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ στοιχεία , με σκοπό την προσυμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων .
Σε περίπτωση που κάποιο πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο ή επιθυμείτε την διόρθωσή του, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1027_2018,  τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνονται στα πεδία 040-041 στο νέο Ε3 είναι:Επωνυμία Παρόχων Υπηρεσιών πληρωμών: Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.
Αριθμός Λογαριασμού Πληρωμών: Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία του Viva Account ID στην επιλογή «Αρχική» στο αριστερό κάθετο μενού. Κατά τη συμπλήρωση ΔΕΝ θα πρέπει να γίνει χρήση του προθέματος 701 που υπάρχει μέσα στη παρένθεση, παρά μόνο τα 12 ψηφία που ακολουθούν. Σειριακός αριθμός Συνδεδεμένου τερματικού POS:
Σε αυτό το πεδίο θα συμπληρωθεί το Viva Account ID, το οποίο  μπορείτε να βρείτε στην αρχική σας σελίδα στην δεξιά πλευρά της οθόνης σας.
Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία του Viva Account ID στην επιλογή «Αρχική» στο αριστερό κάθετο μενού. Κατά τη συμπλήρωση ΔΕΝ θα πρέπει να γίνει χρήση του προθέματος 701 που υπάρχει μέσα στη παρένθεση, παρά μόνο τα 12 ψηφία που ακολουθούν.Αριθμός - Ημ/νια Σύμβασης – Απόκτησης
Στο πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί η ημερομηνία εγγραφής σας στο Viva Wallet.
Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο πεδίο «Ρυθμίσεις» στο αριστερό κάθετο μενού και στη συνέχεια στην επιλογή «Προφίλ». Επωνυμία – ΑΦΜ εκκαθαριστών (acquirers)
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται η εξής πληροφορία:
Viva ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. - 997671771

 

Τα παραπάνω βήματα ακολουθούνται και από τους κατόχους FreePOS για το έτος 2019.