Μπορώ να χρησιμοποιώ το Viva Wallet POS/mPOS δίχως να έχω ανοίξει επαγγελματικό Viva Wallet λογαριασμό?

Παρακολούθηση

Για να κάνετε χρήση ενός Viva wallet POS θα πρέπει να έχετε λογαριασμό στο Viva Wallet.Αν δεν έχετε τότε μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικά μέσα σε 5 λεπτά