Πώς διαχειρίζομαι τις συναλλαγές Viva Wallet POS/mPOS;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις συναλλαγές των Viva POS τερματικών σας μέσω του Viva wallet λογαριασμού σας, από το αρστερό μενού στο πεδίο οι πωλήσεις μου, έτσι ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο, κάθε στιγμή.