Μπορώ να δεχτώ ανέπαφες συναλλαγές με τα τερματικά Viva Wallet POS;

Παρακολούθηση

Όλα τα τερματικά υποστηρίζουν ανέπαφες (contactless) συναλλαγές.