Έχω ήδη Viva Wallet λογαριασμό. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τερματικό Viva Wallet POS/mPOS;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό που ήδη έχετε με το Viva Wallet τερματικό σας.