Υπάρχει τεχνική υποστήριξη και τηλεφωνική εξυπηρέτηση ;

Παρακολούθηση

Το Viva Wallet παρέχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση & τεχνική υποστήριξη των κατόχων των Viva Wallet POS/mPOS τερματικών στο τηλέφωνο 211 7604000.