Ποιες συναλλαγές μου εμφανίζονται στην ενότητα «Πωλήσεις»;

Παρακολούθηση

Στην ενότητα «Πωλήσεις» βρίσκονται όλες οι συναλλαγές σχετικές με τις πωλήσεις σας όπως: Προεγκρίσεις, Πωλήσεις, Χρεώσεις, Αντιλογισμοί, και συναλλαγές με άτοκες δόσεις.

Οι αποτυχημένες συναλλαγές εμφανίζονται με κόκκινο και οι επιστροφές με σκούρο πράσινο. Μπορείτε να αναζητήσετε και να οργανώσετε τις συναλλαγές σας χρησιμοποιώντας τα διάφορα κριτήρια και φίλτρα.

Στη στήλη «Παρατηρήσεις», μπορείτε να δείτε τους χαρακτηρισμούς ανάλογα με τη κατάσταση της κάθε συναλλαγής.

Έχετε τις παρακάτω επιλογές σχετικά με τις συναλλαγές σας. Σημειώνουμε πως οι επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο κάθε συναλλαγής όπως επίσης και την κατάστασή της:

  • Πληροφορίες: Η επιλογή πληροφορίες είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των συναλλαγών δίνοντάς σας περισσότερες πληροφορίες για τις συναλλαγές.
  • Αποδεικτικό: Η επιλογή αποδεικτικό σας επιτρέπει να δείτε και να εκτυπώσετε το αποδεικτικό μιας συναλλαγής.
  • Ακύρωση: Η επιλογή ακύρωση είναι διαθέσιμη για συναλλαγές που δεν έχουν εκκαθαριστεί
    Αντιλογισμός. Στη περίπτωση που μία Χρέωση ή Πώληση έχει εκκαθαριστεί υπάρχει η δυνατότητα με αυτή την επιλογή να πραγματοποιήσετε πλήρη ή μερικό αντιλογισμό.
  • Χρέωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο στις προεγκεκριμένες συναλλαγές της ίδιας εργάσιμης ημέρας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το ποσό που επιθυμείτε να χρεώσετε, μικρότερο ή ίσο με το ποσό προέγκρισης.
  • Επανάληψη: H επιλογή Επανάληψη εμφανίζεται στις Πωλήσεις ή Χρεώσεις μέσω καρτών για τις οποίες ο κάτοχος έχει επιτρέψει επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Επιλέγοντας επανάληψη ορίζετε το ποσό (καθώς μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά χρεωθεί), όπως επίσης και μία σύντομη περιγραφή για την επαναλαμβανόμενη πληρωμή που θα αναγράφεται στο αποδεικτικό email που θα λάβει ο πελάτης.