Πώς μπορώ να μεταφέρω ένα χρηματικό ποσό σε άλλο χρήστη Viva Wallet;

Παρακολούθηση

Μπορείτε να μεταφέρετε το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε από το προσωπικό σας Viva Wallet λογαριασμός σε οποιοδήποτε Viva Wallet χρήστη (Επιλέξτε Μεταφορά> Μεταφορά σε τρίτο). 
Η μεταφορά γίνεται χωρίς χρέωση, σε πραγματικό χρόνο. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι τον αριθμό του κινητού του χρήστη που αντιστοιχεί ο Viva Wallet λογαριασμός.